МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭГДСЭН УСНЫ ХЯНАЛТЫН ТӨВ ЛАБОРАТОРИ


“Монгол–Ус” ТӨҮГ-ын Усны хяналтын төв лаборатори нь 2013 онд магадлан итгэмжлэгдэн, үйл ажиллагаандаа  “Сорилт туршилтын лабораторид тавигдах ерөнхий шаардлага MNS ISO 17025:2018“ стандартын шаардлагад нийцсэн чанарын удирдлагын тогтолцоо, чанар хангалтыг хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд чанарын удирдлагын тогтолцоогоо байнга сайжруулан хэрэгжүүлэх, үндэсний хэмжээний итгэмжлэлийг бататган хадаглахаар ажиллаж байна.

ҮНЭ ЦЭНЭ

Үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамж - Чанар – Аюулгүй ажиллагаа

Бид үйлчлүүлэгчийнхээ хүсэлт шаардлгад нийцсэн, урт хугацааны харилцааг тогтоож, чанарын өндөр түвшинд шинжилгээ, үйлчилгээг хүргэхийн төлөө харилцан бие биедээ итгэж, аюулгүй ажиллагааг эрхэмлэн хамтран ажилладаг.

 ЧАНАРЫН БОДЛОГО

“Монгол - Ус” ТӨҮГ-ын Усны Хяналтын Төв Лаборатори нь дараах бодлогыг баримтална.

  1. МУ-ын хууль тогтоомж, дүрэм журмыг чанд мөрдөх;
  • Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай хууль, 2003
  • Усны тухай хууль
  • Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль
  • Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын тухай хууль
  • Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай хууль, 2006
  1. Сорилтын болон шалгалт тохируулгын лабораторийн чадавхид тавих ерөнхий шаардлага MNS ISO/IEC 17025:2018 стандарт шаардлагад нийцүүлж, байнгын сайжруулалтаар хангана.

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар Хүнсний аюулгүй байдлын лавлагаа лабораториос зохион байгуулагддаг Сорилтын ур чадварыг үнэлэх 2019-2020 оны улирал бүрийн хөтөлбөрт хими, нян судлалын төрлөөр оролцож хангалттай сайн үнэлгээг авсан.


ЛАБОРАТОРИЙН НӨӨЦ, ЧАДАМЖ

Магадлан итгэмжлэгдсэн усны хяналтын төв лаборатори нь 2016 онд Япон улсын Засгийн газрын тусламжаар “SHIMADZU” корпорацийн үйлдэрлэсэн усан дахь хүнд металлын 70 гаруй элементийг PPM түвшинд тодорхойлдог ICPE-9820, Спектрофотометр түүнчлэн бохир усны биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч болон химийн хэрэгцээт хүчилтөрөгчийг богино хугацаанд тодорхойлох боломжтой Quicк BOD, Quicк COD тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон болно. Усны хими, бактериологийн шинжилгээнээс гадна бүх төрлийн усанд хүнд металлын шинжилгээг сүүлийн үеийн багаж төхөөрөмж ашиглан хийдэг бөгөөд дараах стандарт шаардлагуудын дагуу бүх төрлийн усны шинжилгээг хийж байна.

Стандарт шаардлагууд:

Стандартын дугаар

Стандартын нэр

1

MNS 0900 2018

Ундны усны эрүүл ахуйн шаардлага

2

MNS 5007 2007

Савласан усны стандарт шаардлага

3

MNS 4586 98

Усан орчны ерөнхий шаардлага

4

MNS 4943 2015

Хүрээлэн буй орчинд нийлүүлэх бохир усны ерөнхий шаардлага

5

MNS 6561 2015

Цэвэрлэх байгууламжид нийлүүлэх бохир усны ерөнхий шаардлага

6

MNS 6182 2010

Бассейны усны ерөнхий шаардлага

7

MNS 12439 2012

Бетонд хэрэглэх усны ерөнхий шаардлага

 

ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХҮРЭЭ

ЦЭВЭР УСНЫ ХИМИЙН ШИНЖИЛГЭЭ

Гүйцэтгэж байгаа сорилтын төрөл

Сорилт хийх бүтээгдэхүүн, материал, зүйлийн нэр

Тодорхойлогдох үзүүлэлт

Сорилтын арга аргачлал

Цэвэр усны химийн шинжилгээ

Унд ахуйн ус

MNS 0900 2018

1

pH-Усны орчин

MNS ISO 10523-2001

2

Цахилгаан дамжуулах чанар,µS/cm

MNS ISO 7888:1999

3

Ерөнхий хатуулаг, мг-экв/л

MNS ISO 6059:2005

4

Кальци, (Ca2+) мг/л

MNS  1097:1970

5

Магни, (Mg2+)  мг/л

MNS 1097:1970

6

Карбонат, (CO3 -) мг/л

MNS ISO 9963-1:2005

7

Хлорид, (Cl-) мг/л

MNS ISO 9297:2005

8

Гидрокарбонат, (HCO3 -) мг/л

MNS ISO 9963-1:2005

9

Нитрат, (NO3 -) мг/л

MNS ISO 7890-3:2001

10

Нитрит, (NO2 -) мг/л

MNS 4431-2005

11

Төмөр, (Fe3+)  мг/л

MNS 4430:2005

12

Сульфат, (SO42-) мг/л

MNS 6271:2011

13

Хуурай үлдэгдэл , ppm

MNS 4423:1997

14

Ерөнхий  шүлтлэг, ммоль/л

MNS ISO 9963-1:2005

15

Натри +Кали , (Na+, K+)

MNS 1097:1970

 

 

БОХИР УСНЫ ХИМИЙН ШИНЖИЛГЭЭ

Гүйцэтгэж байгаа сорилтын төрөл

Сорилт хийх бүтээгдэхүүн, материал, зүйлийн нэр

Тодорхойлогдох үзүүлэлт

Сорилтын арга аргачлал

Бохир усны химийн шинжилгээ

Үйлдвэрээс гарч буй бохир ус төв цэвэрлэх байгууламжид нийлүүлэх ус

MNS 6561 2015

1

pH-Усны орчин

MNS ISO 10523-2001

2

Умбуур бодис, ppm

MNS ISO 11923:2001

3

Аммони , (NH3-N) мг/л

MNS ISO 4428:1997

4

Химийн хэрэгцээт хүчилтөрөч

ХТЛ-САЗ-4/02

5

Биологийн хэрэгцээт хүчилтөрөч

ХТЛ-САЗ-4/01

6

Нитрат, (NO3 -)  мг/л

MNS ISO 7890-3:2001

7

Нитрит, (NO2 -) мг/л

MNS 4431-2005

Хүрээлэн буй орчинд нийлүүлэх цэвэршүүлсэн бохир ус

MNS 4943 2015

1

pH-Усны орчин

MNS ISO 10523-2001

2

Умбуур бодис, ppm

MNS ISO 11923:2001

3

Аммони , (NH3-N) мг/л

MNS ISO 4428:1997

4

Химийн хэрэгцээт хүчилтөрөч

ХТЛ-САЗ-4/02

5

Биологийн хэрэгцээт хүчилтөрөч

ХТЛ-САЗ-4/01

6

Нитрат, (NO3 -)  мг/л

MNS ISO 7890-3:2001

7

Нитрит, (NO2 -) мг/л

MNS 4431-2005


МИКРОБИОЛОГИЙН ШИНЖИЛГЭЭ

Гүйцэтгэж байгаа сорилтын төрөл

Сорилт хийх бүтээгдэхүүн, материал, зүйлийн нэр

Тодорхойлогдох үзүүлэлт

Сорилтын арга аргачлал

Цэвэр усны микробиологийн шинжилгээ

Унд ахуйн ус

MNS 0900 2018

1

Нийт нянгийн тоо

MNS ISO 6222:1998

2

Халуунд тэсвэртэй гэдэсний бүлгийн нян /E.coli/

MNS ( ISO ) 9308-2:1998

3

Гэдэсний бүлгийн эмгэг төрөгч нян /Salmonella, Shigella/

MNS ( ISO ) 6579:1999

4

Сульфид задлагч агааргүйтэн /Cl.perfringens/

MNS 6461-2:1999

5

P.aeruginosa

MNS 6546:2015

 

 

МИКРОЭЛЕМЕНТИЙН ШИНЖИЛГЭЭ

Гүйцэтгэж байгаа сорилтын төрөл

Сорилт хийх бүтээгдэхүүн, материал, зүйлийн нэр

   Тодорхойлогдох үзүүлэлт      

Сорилтын арга аргачлал

Усан дахь хүнд металл тодорхойлох шинжилгээ


 Цэвэр ус,
Бохир ус

1

Манган, ( Mn ) мг/л

MNS ISO 11885:2011

2

Никель, ( Ni ) мг/л

3

Зэс, ( Cu ) мг/л

4

Кадми, ( Cd ) мг/л

5

Кобальт, ( Co) мг/л

6

Хар тугалга , ( Pb ) мг/л

7

Цайр , ( Zn ) мг/л

8

Хром ( Cr ) мг/л

9

Төмөр ( Fe ) мг/л

10

Бисмут ( Bi ) мг/л

11

Хөнгөнцагаан,  ( Al ) мг/л

12

Лити , ( Li ) мг/л

13

Бари, ( Ba) мг/л

14

Мөнгө, ( Ag) мг/л

15

Бор, ( B) мг/л

16

Галли, ( Ga ) мг/л

17

Стронци , ( Sr ) мг/л

18

Инди , ( In ) мг/л

19

Натри,  ( Na ) мг/л

20

Кали , ( K ) мг/л

21

Талли, ( Tl ) мг/л

 

 

Мэдээллийг хуваалцах