Мэдээлэл

“Ус хагалбарын төв цэг” рүү аялав

Дэлхийн усны өдрийг тохиолдуулан Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын баталсан хөтөлбөрийн дагуу 2019 оны 03-р сарын 23-ны өдөр дэлхийн “Ус хагалбарын төв цэг” рүү аялах аялалыг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, ''Монгол-Ус ТӨҮГ''

'Монгол Ус' ТӨҮГ 'Унгар улсын Мечекерц” ТӨХХК-тай усны чиглэлээр хамтран ажиллаж байна

"Монгол_Ус" ТӨҮГ "Унгар_улсын_Мечекерц” Төрийн өмчит хувьцаат компанитай усны чиглэлээр хамтран ажиллаж байгаа. Хамтын ажиллагааны хүрээнд хоёр улсын төрийн өмчит байгууллагууд дараах чиглэлүүдээр төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэхээр тохиролцсон болно

Усны нөөцийг хамгаалах зохистой ашиглах цөлжилтийг бууруулахад тулгарч буй асуудлууд сэдэвт хэлэлцүүлэг

МОНГОЛ УЛСЫН EРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ИВЭЭЛ ДОР ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БУЙ Усны нөөцийг хамгаалах зохистой ашиглах цөлжилтийг бууруулахад тулгарч буй асуудлууд сэдэвт хэлэлцүүлэг Төрийн ордонд